Obec Lošonec
Lošonec
Obec Lošonec
Lošonec

Urgentná požiadavka TTSK na zdravotnícky personál pre testovanie COVID-19

Vážení občania - zdravotníci, na základe požiadavky TTSK sa na Vás obraciame so žiadosťou o prihlásenie sa ako zdravotníckeho personálu pre testovanie COVID-19 v odberných miestach.

Vzhľadom na časovú tieseň Vás prosíme, aby ste sa nahlásili do stredy 28.10.2020 do 9,30 hod. na obecnom úrade v Lošonci - kontakt: 033/5586460, 0911669488, losonec@gmail.com. Uvedením svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy nám dávate zároveň súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nižšie uvedených informácií. 

Môžete sa registrovať aj prostredníctvom prihlasovacieho formulára na linku: https://www.somzodpovedny.sk/

Ďakujeme!

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Informačná povinnosť podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Obec Lošonec, 919 04 Lošonec 62, IČO: 00682292

Účel: Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, teda Ministerstvu obrany Slovenskej republiky v súvislosti so zabezpečením a organizáciou pomoci pri celoslovenskom testovaní. Za týmto účelom môžete byť kontaktovaní na Vami uvedených kontaktných údajoch na základe príslušných zákonov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: v rozsahu podľa formulára, najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: osobnyudaj.sk, s.r.o., pravne@osobnyudaj.sk, 02/800 800 80

Kontaktná adresa prevádzkovateľa: losonec@gmail.com, telefón: 033/558 64 60

Doplňujúce informácie: Osobné údaje získava prevádzkovateľ priamo od dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na plnenie zákonných požiadaviek prevádzkovateľa, najmä v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Bez poskytnutia týchto údajov by si prevádzkovateľ nemohol plniť svoje zákonné povinnosti. Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu splnenia účelu, najneskôr do 15.11.2020.Po uplynutí doby spracúvania, budú osobné údaje zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Na základe písomnej žiadosti poštou, mailom alebo osobne u zodpovednej osoby prevádzkovateľa má dotknutá osoba právo:

  • žiadať o potvrdenie a oznámenie o spracúvaných osobných údajov a o prístup k svojim osobným údajom a o ich opravu a doplnenie;
  • na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov. Bližšie informácie na uplatnenie práv dotknutej osoby k uvedeným práva nájdete tu: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/682292/sk/zakladne-informacie

Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvaním jej osobných údajov dochádza k porušovaniu jej práv ako dotknutej osoby, má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Tieto informácie sa dotknutej osobe poskytnú bezplatne a spôsobom, akým o ne požiadala, ak dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob ich poskytnutia. K osobným údajom dotknutej osoby môže mať prístup okrem určených zamestnancov prevádzkovateľa aj verejnosť.

Poučenie o dobrovoľnosti: osobné údaje sú spracúvané na základe dobrovoľne udeleného súhlasu na spracúvanie osobných údajov, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

Dátum vloženia: 26. 10. 2020 10:39
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 3. 2021 12:05
Autor:

Život v obci

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

google play
app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 24. 6. 2024
jasná obloha 24 °C 15 °C
jasná obloha, dosť čerstvý severný vietor
vietorS, 5.58m/s
tlak1017hPa
vlhkosť54%

Revia - Malokarpatská komunitná nadácia

Revia - Malokarpatská komunitná nadácia