Obec Lošonec
Lošonec
Obec Lošonec
Lošonec

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí reklamy

23/2022

300,00 EUR

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Lošonec

24. 5. 2022

Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv

22/2022

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Lošonec

24. 5. 2022

Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv

21/2022

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Lošonec

23. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

20/2022

25,00 EUR

Stredná odborná škola pedagogická Modra

Obec Lošonec

5. 5. 2022

Zmluva č. 322 0158 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

19/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lošonec

28. 4. 2022

Zmluva o termínovanom úvere č. 118/001/22

18/2022

70 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lošonec

28. 4. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov na účely využívania softvérového produktu

17/2022

Neuvedené

T-MAPY s.r.o.

Obec Lošonec

6. 4. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve č. E2728 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 15.11.2021

16/2022

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Lošonec

29. 3. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

15/2022

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Lošonec

28. 3. 2022

Zmluva o dielo a Licenčná zmluva

14/2022

3 142,50 EUR

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

Obec Lošonec

17. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí reklamy

13/2022

1 000,00 EUR

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Lošonec

11. 3. 2022

Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva

12/2022

cena podľa zmluvy

PLANTEX, s.r.o.

Obec Lošonec

8. 3. 2022

Zmluva o dielo o zabezpečení zemných a udržiavacích prác

11/2022

ceny podľa čl. IV zmluvy

Milan Genčúr BMG

Obec Lošonec

1. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

10/2022

350,00 EUR bez DPH

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lošonec

25. 2. 2022

Dodatok Ponuka FirmaIndividualPlyn+

9/2022

Neuvedené

ZSE Energia,a.s.

Obec Lošonec

25. 2. 2022

Dodatok o poskytnutí Ponuky E.Partner

8/2022

Neuvedené

ZSE Energia,a.s.

Obec Lošonec

23. 2. 2022

ProFi Extra

7/2022

905,04 EUR

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Lošonec

11. 2. 2022

Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu, Zmluva o nájme komunikačného vedenia

6/2022

1,00 EUR

AIRNET s.r.o.

Obec Lošonec

3. 2. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.04.2021

5/2022

3 394,15 EUR

MYproject SK, s.r.o.

Obec Lošonec

19. 1. 2022

Zmluva o dielo a Licenčná zmluva

4/2022

37,50 EUR

PhDr. Martina Bocánová, PhD.

Obec Lošonec

17. 1. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu 312100-2019 zo dňa 16.12.2019

3/2022

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Lošonec

17. 1. 2022

Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve č. 312100-2019 zo dňa 16.12.2019 v znení dodatku č. 1zo dňa ..

2/2022

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Lošonec

11. 1. 2022

Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv

1/2022

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Lošonec

3. 1. 2022

Zmluva o dielo a Licenčná zmluva

48.

360,00 EUR

PhDr. Martin Priečko, PhD.

Obec Lošonec

30. 12. 2021

Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv

47.

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Lošonec

28. 12. 2021

Zmluva o dielo a Licenčná zmluva

46.

2 265,00 EUR

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

Obec Lošonec

28. 12. 2021

Zmluva o dielo a Licenčná zmluva

45.

450,00 EUR

prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Obec Lošonec

10. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 1/2021

44.

5 000,00 EUR

Správa majetku s. r. o.

Obec Lošonec

10. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 312100-2019 uzavretej dňa 16.12.2019

43.

90 345,79 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Lošonec

10. 12. 2021

Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv

42.

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Lošonec

10. 12. 2021

Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv

41.

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Lošonec

10. 12. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

40.

550,00 EUR bez DPH

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lošonec

3. 12. 2021

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby ciest

39.

40,00 EUR za jednu motohodinu

MA&NI s.r.o.

Obec Lošonec

2. 12. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve č. E2728 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 15.11.2021

38.

194 038,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Lošonec

26. 11. 2021

Kolektívna zmluva

37.

Neuvedené

základná organizácia, Závodný výbor-Slovenský odborový zväz verejnej správy pri obecnom úrade Dolná Krupá

Obec Lošonec

23. 11. 2021

Zmluva č. E2728 08U02

36.

194 038,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Lošonec

18. 11. 2021

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

35.

2 500,00 EUR denný limit

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lošonec

16. 11. 2021

Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb

34.

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lošonec

16. 11. 2021

Zmluva o bežnom účte

33.

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lošonec

16. 11. 2021

Zmluva o bežnom účte

32.

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lošonec

16. 11. 2021

Zmluva o bežnom účte

31.

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lošonec

16. 11. 2021

Zmluva o bežnom účte

30.

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lošonec

16. 11. 2021

Zmluva o bežnom účte

29.

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lošonec

10. 11. 2021

Nájomná zmluva č. 989/2/P o nájme poľnohospodárskych pozemkov

28.

83,83 EUR

Poľnohosp.družs.v Smoleniciach

Obec Lošonec

21. 10. 2021

Kúpna zmluva

27.

podľa zákona o cenách a zároveň dohodou zmluvných strán

Ryba Žilina, spol. s r.o.

Obec Lošonec

6. 10. 2021

Zmluva o úplnej úhrade nákladov spojených s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky 05/2020 Územného plánu obce Lošonec"

26.

4 580,00 EUR

Ľubomír Tomašovič

Obec Lošonec

28. 9. 2021

Zmluva o dielo a Licenčná zmluva

25.

90,00 EUR

Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.

Obec Lošonec

28. 9. 2021

Zmluva o dielo a Licenčná zmluva

24.

120,00 EUR

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik

Obec Lošonec

28. 9. 2021

Zmluva o dielo a Licenčná zmluva

23.

180,00 EUR

doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.

Obec Lošonec

28. 9. 2021

Zmluva o dielo a Licenčná zmluva

22.

645,00 EUR

Mgr. Peter Jašek, PhD.

Obec Lošonec

13. 9. 2021

Kúpna zmluva

21.

cena je stanovená aktuálnym cenníkom predávajúceh v deň dodávky

Ľudmila Bukovská-Nákup a preda

Obec Lošonec

30. 8. 2021

Kúpna zmluva

20.

podľa aktuálneho cenníka platného v deň dodávky

Róbert Gašparík - mäsovýroba

Obec Lošonec

24. 8. 2021

Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet)

19.

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Lošonec

23. 8. 2021

Mandátna zmluva

18.

2 000,00 EUR

T-TEAM s.r.o.

Obec Lošonec

28. 7. 2021

Ponuka/Zmluva č.:JS/2021/M/02031/KJ

17.

96,00 EUR

JOHNNY SERVIS s.r.o.

Obec Lošonec

9. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí reklamy

16.

200,00 EUR

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Lošonec

14. 6. 2021

Zmluva o dielo č. PL-01/2021

15.

970,00 EUR bez dph

Ekoplán, s.r.o.

Obec Lošonec

9. 6. 2021

Zmluva o spolupráci

14.

cena podľa zmluvy

PLANTEX, s.r.o.

Obec Lošonec

9. 6. 2021

Zmluva o dielo

13.

213 187,68 EUR

MYproject SK, s.r.o.

Obec Lošonec

20. 5. 2021

Zmluva o spolupráci pri realizácii investície

12.

26 170,06 EUR cena podľa zmluvy

Trnavská vodárenská spoločnosť

Obec Lošonec

12. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

11.

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lošonec

6. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/012

10.

360,00 EUR

ISA projekta, s.r.o.

Obec Lošonec

17. 3. 2021

Zmluva o dielo o zabezpečení zemných a udržiavacích prác

9

Neuvedené

Milan Genčúr BMG

Obec Lošonec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Samospráva

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

google play
app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 29. 6. 2022
slabý dážď 34 °C 19 °C
slabý dážď, dosť čerstvý juhovýchodný vietor
vietorJV, 5.43m/s
tlak1014hPa
vlhkosť41%
zrážky0.63mm