Obec Lošonec
Lošonec
Obec Lošonec
Lošonec

Územný plán

Riešenie 9/2007

tabuľka PP

ÚPN O Lošonec-ZMENA 02-2014-TČ-čistopis-tab.PP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,31 kB
Vložené: 1. 6. 2022

UPN Lošonec - textová časť

UPN LOŠONEC-textová časť A1,A2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 603,54 kB
Vložené: 1. 6. 2022

Textová časť B Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a LPF (príloha)

UPN-LOONEC-Zber-PP-tabuka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,28 kB
Vložené: 22. 2. 2021

Textová časť A2 Riešenie územného plánu A1 Základné údaje (Schéma č.1)

UPN-LOONEC-textov-as-A1A2-SCHMA-OV-REKR.-A-IZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 657,53 kB
Vložené: 22. 2. 2021

Textová časť A2 Riešenie územného plánu A1 Základné údaje (Schéma č.2)

UPN-LOONEC-textov-as-A1A2_SCHMA-BVANIA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 628,17 kB
Vložené: 22. 2. 2021

Textová časť C Záväzná časť A2 Riešenie územného plánu A1 Základné údaje (Príloha č.1)

PN-O-Loonec-ZMENA-02-2014-T-istopis-tab.PP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,31 kB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 08 Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb v zastavanom území

UPN-LOONEC-grafick-as-08_REGULATVY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,55 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 07 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

UPN LOŠONEC-grafická časť-07_OPaTK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,84 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 06 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a LPF

UPN-LOONEC-grafick-as-06_zber-PP-a-LPF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,43 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 05 Energetika a telekomunikácie

UPN-LOONEC-grafick-as-05_energie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,86 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 03 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

UPN-LOONEC-grafick-as--03_doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,94 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 02 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

UPN-LOONEC-grafick-as-02_KOMPLEXN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,71 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 01 Širšie vzťahy

UPN-LOONEC-grafick-as--01_V.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,5 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 04 Vodné hospodárstvo

UPN-LOONEC-grafick-as-04_vodn-hospodrstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,91 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Zmeny a doplnky 01/2011

ÚPN Lošonec-ZaD 01-2011-SCHÉMA-B-čistopis.pdf

ÚPN Lošonec-ZaD 01-2011-SCHÉMA-B-čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 703,34 kB
Vložené: 28. 3. 2023

ÚPN Lošonec-ZaD 01-2011-TČ-čistopis

ÚPN Lošonec-ZaD 01-2011-TČ-čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,09 kB
Vložené: 28. 3. 2023

Zmeny a doplnky 01/2011 Legenda

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

_08_SZČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,94 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Výkres ochrany krajiny a prírody

_07_OPaTK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,31 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy

_06_záber PP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,13 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Energetika a komunikácie

_05_energie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,68 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Vodné hospodárstvo

_04_voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,72 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Výkres verejného dopravného vybavenia

_03_doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,27 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Komplexný výkres

_02_komplexný.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,93 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Širšie vzťahy legenda

_01_šv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,4 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Zmeny a doplnky 01/2011 navrhovaná zmena

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb navrhovaná zmena

_08_SZČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,84 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Výkres ochrany krajiny a prírody navrhovaná zmena

_07_OPaTK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,09 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy navrhovaná zmena

_06_záber PP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 316,47 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Energetika a komunikácie navrhovaná zmena

_05_energie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,89 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Vodné hospodárstvo navrhovaná zmena

_04_voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,62 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Dopravné vybavenie navrhovaná zmena

_03_doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,13 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Komplexný výkres navrhovaná zmena

_02_komplexný.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,02 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Širšie vzťahy navrhovaná zmena

_01_šv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,08 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Zmeny a doplnky 01/2011 grafika po zmene

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb po zmene

_08_SZČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 779,7 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Výkres ochrany krajiny a prírody po zmene

_07_OPaTK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Vložené: 29. 3. 2023

Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy po zmene

_06_záber PP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,2 MB
Vložené: 29. 3. 2023

Energetika a komunikácie po zmene

_05_energie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1006,21 kB
Vložené: 29. 3. 2023

Vodné hospodárstvo po zmene

_04_voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Vložené: 29. 3. 2023

Výkres verejného dopravného vybavenia po zmene

_03_doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Vložené: 29. 3. 2023

Komplexný výkres po zmene

_02_komplexný.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,73 MB
Vložené: 29. 3. 2023

Širšie vzťahy po zmene

_01_šv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,07 MB
Vložené: 29. 3. 2023

Zmeny a doplnky 2/2014

UPN O Lošonec-Zmea 02-2014 Textová časť

ÚPN O Lošonec-ZMENA 02-2014-TČ-čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 623,3 kB
Vložené: 1. 6. 2022

Textová časť C Záväzná časť A2 Riešenie územného plánu A1 Základné údaje (Príloha č.1)

PN-O-Loonec-ZMENA-02-2014-T-istopis-tab.PP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,31 kB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 08 Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb v zastavanom území

PN-O-Loonec-ZMENA-02-2014_08_SCHMA-ZV-AST.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 545,73 kB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 06 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a LPF

PN-O-Loonec-ZMENA-02-2014_06_ZBER-PP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 425,71 kB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 05 Energetika a telekomunikácie

PN-O-Loonec-ZMENA-02-2014_05_ENERGIE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,79 kB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 04 Vodné hospodárstvo

PN-O-Loonec-ZMENA-02-2014_04_VODA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 403,55 kB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 03 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

PN-O-Loonec-ZMENA-02-2014_03_DOPRAVA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 450,31 kB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 02 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

PN-O-Loonec-ZMENA-02-2014_02_KOMPL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 708,92 kB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 01 Širšie vzťahy

PN-O-Loonec-ZMENA-02-2014_01_V.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 07 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

PN-O-Loonec-ZMENA-02-2014_07_OPaTK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,33 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Zmeny a doplnky 3/2017

UPN O Lošonec- Zmena 03-2017

ÚPN O Lošonec-ZMENA 03-2017-TČ-čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,47 MB
Vložené: 1. 6. 2022

ÚPN O Lošonec-ZMENA 03-2017-TČ-čistopis.pdf

ÚPN O Lošonec-ZMENA 03-2017-TČ-čistopis-schéma ov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 22. 9. 2021

ÚPN O Lošonec-ZMENA 03-2017-TČ-čistopis.pdf

ÚPN O Lošonec-ZMENA 03-2017-TČ-čistopis-schéma býv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 813,89 kB
Vložené: 22. 9. 2021

ÚPN O Lošonec-ZMENA 03-2017-TČ-čistopis.pdf

ÚPN O Lošonec-ZMENA 03-2017-TČ-čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,47 MB
Vložené: 22. 9. 2021

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Príloha č.3

Prloha-.-3--k-OSD-Vkr---ochrana-prrody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,28 MB
Vložené: 22. 2. 2021

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Príloha č.2

Prloha-.-2--k-OSD-Vkr--komplexn-urban-nvrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,21 MB
Vložené: 22. 2. 2021

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Príloha č.1

Prloha-.-1--k-OSD-Vkr--V-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,42 MB
Vložené: 22. 2. 2021

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

OZNMENIE-o-strateg.-dokumente-Zmeny-a-doplnky-3-2017-PN-O-Loonec.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,59 kB
Vložené: 22. 2. 2021

Textová časť C Záväzná časť A2 Riešenie zmien a doplnkov A1 Základné údaje (Schéma č.1)

ÚPN O Lošonec-ZMENA 03-2017-TČ-čistopis-schéma ov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Textová časť C Záväzná časť A2 Riešenie zmien a doplnkov A1 Základné údaje (Schéma č.2)

ÚPN O Lošonec-ZMENA 03-2017-TČ-čistopis-schéma býv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 813,89 kB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 07 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

07_optk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,47 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 03 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

03_doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,07 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 02 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

02_komplexný.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,07 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 06 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a LPF

06_záber pp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,29 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 05 Energetika a telekomunikácie

05_energie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,77 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 04 Vodné hospodárstvo

04_voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,04 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť 01 Širšie vzťahy

01_šv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,52 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Grafická časť- 08 -Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb v zastavanom území

08_schéma záv častí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB
Vložené: 22. 2. 2021

Zmeny a doplnky 04/2019

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-08_schéma záv častí.pdf

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-08_schéma záv častí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 996,6 kB
Vložené: 22. 9. 2021

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-08.3_schéma záv častí.pdf

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-08.3_schéma záv častí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 834,61 kB
Vložené: 22. 9. 2021

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-07_optk.pdf

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-07_optk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,4 MB
Vložené: 22. 9. 2021

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-06_záber pp.pdf

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-06_záber pp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Vložené: 22. 9. 2021

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-05_energie.pdf

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-05_energie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 966,98 kB
Vložené: 22. 9. 2021

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-04_voda.pdf

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-04_voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,13 MB
Vložené: 22. 9. 2021

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-03_doprava.pdf

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-03_doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,12 MB
Vložené: 22. 9. 2021

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-02_komplexný.pdf

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-02_komplexný.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,45 MB
Vložené: 22. 9. 2021

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-01_šv.pdf

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-01_šv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,49 MB
Vložené: 22. 9. 2021

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-TČ-čistopis.pdf

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-TČ-čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 659,89 kB
Vložené: 22. 9. 2021

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-01_šv.pdf

ÚPN O Lošonec-ZMENA 04-2019-TČ-čistopis-schéma ov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB
Vložené: 22. 9. 2021

Zmeny a doplnky 05/2020

Grafická časť ÚPN Lošonec-ZaD 05-20_08_schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

ÚPN Lošonec-ZaD 05-20_08_schéma záv častí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 781,2 kB
Vložené: 19. 8. 2021

Grafická časť ÚPN Lošonec-ZaD 05-20_07_ Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

ÚPN Lošonec-ZaD 05-20_07_optk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,23 MB
Vložené: 19. 8. 2021

Grafická časť ÚPN Lošonec-ZaD 05-20_06_ Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a LPF

ÚPN Lošonec-ZaD 05-20_06_záber pp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 647,73 kB
Vložené: 19. 8. 2021

Grafická časť ÚPN Lošonec-ZaD 05-20_03_04_05_ Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

ÚPN Lošonec-ZaD 05-20_03_04_05_tech.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 709,35 kB
Vložené: 19. 8. 2021

Grafická časť ÚPN Lošonec-ZaD 05-20_02_komplexný-po zmene

ÚPN Lošonec-ZaD 05-20_02_komplexný-po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 19. 8. 2021

Grafická časť ÚPN Lošonec-ZaD 05-20_02_komplexný-platný

ÚPN Lošonec-ZaD 05-20_02_komplexný-platný.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 677,59 kB
Vložené: 19. 8. 2021

Grafická časť 02 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia navrhovaná zmena

ÚPN Lošonec-ZaD 05-20_02_komplexný-navrhovaná zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,95 kB
Vložené: 19. 8. 2021

Grafická časť ÚPN 01 Širšie vzťahy

ÚPN Lošonec-ZaD 05-20_01_šv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB
Vložené: 19. 8. 2021

Územný plán obce Lošonec Zmeny a doplnky 05/2020 čistopis

ÚPN O Lošonec-ZaD 05-2020-TČ+ZČ-čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 953,48 kB
Vložené: 19. 8. 2021

Územný plán obce Lošonec Zmeny a doplnky 05/2020 schéma

ÚPN O Lošonec-ZaD 05-2020-TČ-schéma ov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB
Vložené: 19. 8. 2021

Obec

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

google play
app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 30. 11. 2023
slabé sneženie 1 °C -3 °C
slabé sneženie, dosť čerstvý juhovýchodný vietor
vietorJV, 6.16m/s
tlak1007hPa
vlhkosť77%
sneženie0.26mm

Revia - Malokarpatská komunitná nadácia

Revia - Malokarpatská komunitná nadácia