Objednávky

Číslo objednávky Ročník Predmet objednávky Cena Zverejnené Dodávateľ
2019027 2019 tonery 210,00 € 10.06.2019 Magic Print s.r.o.
2019026 2019 oprava miestneho rozhlasu 0,00 € 31.05.2019 Jozef Sýkora
2019025 2019 polohopisné a výškopisné zameranie 500,00 € 20.05.2019 Dušan Chynoradský - Geodet
2019024 2019 kancelárske, čistiace a hygienické potreby 106,58 € 07.05.2019 PAPERA s.r.o.
2019023 2019 výrub stromov 500,00 € 03.05.2019 Tomáš Kucman
2019022 2019 odber vzoriek pitnej vody 7,10 €/hod, 0,50 €/km € 03.05.2019 Trnavská vodárenská spoločnosť
2019021 2019 tonery 84,00 € 16.04.2019 Magic Print s.r.o.
2019020 2019 zametanie miestnej komunikácie zametanie 51,60 €/hod, doprava 1,56 €/km € 16.04.2019 FCC Trnava, s.r.o.
2019019 2019 vyprázdnenie mobilného WC-odvoz fekálií 48,00 € 05.04.2019 Ekotoalety s.r.o.
2019018 2019 VM Florian - samostatné špecálne zariadenie k MR 1 979,99 € 05.04.2019 MK hlas, s.r.o.
2019017 2019 tonery do MŠ 39,73 € 28.03.2019 Gigaprint.sk, s.r.o.
2019016 2019 výroba vchodových dverí na bytovku 1 382,00 € 28.03.2019 Richmont s.r.o
2019015 2019 orezávanie stromov plošina 25 €/hod., píla 12 €/hod., doprava 0,80 €/km € 25.03.2019 Ľuboš Genčúr
2019014 2019 vlajka SR k voľbám prezidenta SR 18,60 € 19.03.2019 Signo, s.r.o.
2019013 2019 tonery 210,00 € 11.03.2019 Magic Print s.r.o.
2019012 2019 palivové drevo do MŠ 3300,00 € 11.03.2019 Radovan Zvonár, palivové drevo
2019011 2019 úprava miestnych komunikácií 0,00 € 11.03.2019 Milan Genčúr BMG
2019010 2019 aktualizácia programu ŠJ4 39,24 € 20.02.2019 SOFT-GL s.r.o.
2019009 2019 tonery 191,16 € 20.02.2019 inter NETmania SK s.r.o.
2019008 2019 kancelársky materiál 112,97 € 20.02.2019 PAPERA s.r.o.