Číslo faktúry: 2020500195

Dodávateľ: Helena Polakovičová, IČO: 30341299, Adresa sídla: A. Hlinku 4 917 01 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: projekt Verejný vodovod na parc. č. 257

Uhradené: 07.10.2020

Zverejnené: 15.10.2020

Cena: 500,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: