Číslo faktúry: 2020500194

Dodávateľ: PORADCA s.r.o., IČO: 36371271, Adresa sídla: Pri Celulózke 40, 010 01 Źilina

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: publikácie Mzdová učtáreň

Uhradené: 22.10.2020

Zverejnené: 15.10.2020

Cena: 16,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: