Číslo faktúry: 2020500185

Dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, n.o., IČO: 37954521, Adresa sídla: Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: kalibrácia meradiel

Uhradené: 15.10.2020

Zverejnené: 15.10.2020

Cena: 137,40 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: