Číslo faktúry: 2020500184

Dodávateľ: Plantex s.r.o., IČO: 34141481, Adresa sídla: Veselé 417

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: školské ovocie

Uhradené: 21.09.2020

Zverejnené: 30.09.2020

Cena: 17,90 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: