Číslo faktúry: 150.

Dodávateľ: Zábava, s.r.o., IČO: 47514744, Adresa sídla: Fučíkova 721/286, 925 21 Sládkovičovo

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: akcia Hurá prázdniny

Uhradené: 08.07.2019

Zverejnené: 16.07.2019

Cena: 300,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: