Číslo faktúry: 144.

Dodávateľ: Firecontrol Safety, s.r.o., IČO: 51430347, Adresa sídla: Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: kontrola hasiacich prístrojov, spotrebný materiál k hydrantom

Uhradené: 12.07.2019

Zverejnené: 12.07.2019

Cena: 96,24 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: