Číslo faktúry: 140.

Dodávateľ: Mgr. Lenka Hošková, IČO: 88646556, Adresa sídla: Folvárek 1027/19, 724 00 Ostrava Stará Bělá

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: farby na tvár

Uhradené: 03.07.2019

Zverejnené: 12.07.2019

Cena: 75,23 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: