Číslo faktúry: 136.

Dodávateľ: CS, s.r.o., IČO: 44101937, Adresa sídla: Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet: oprava cesty ku kostolu

Uhradené: 12.07.2019

Zverejnené: 12.07.2019

Cena: 19 997,64 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: