Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
2020500199 2020 faktúra za elektrinu 647,56 € 15.10.2020 15.10.2020 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
2020500198 2020 faktúra za elektrinu 356,07 € 15.10.2020 15.10.2020 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
2020500197 2020 faktúra za elektrinu 210,00 € 15.10.2020 16.10.2020 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
2020500196 2020 servisný poplatok za kamerový systém 60,00 € 15.10.2020 14.10.2020 AMIMA s.r.o.
2020500195 2020 projekt Verejný vodovod na parc. č. 257 500,00 € 15.10.2020 07.10.2020 Helena Polakovičová
2020500194 2020 publikácie Mzdová učtáreň 16,00 € 15.10.2020 31.12.2099 PORADCA s.r.o.
2020500193 2020 služby technika PO a BOZP - 3. kvartál 172,80 € 15.10.2020 14.10.2020 Firecontrol Safety, s.r.o.
2020500192 2020 tonery 168,00 € 15.10.2020 07.10.2020 Magic Print s.r.o.
2020500191 2020 výkon zodpovednej osoby 46,80 € 15.10.2020 07.10.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o.
2020500190 2020 mäso pre ŠJ 66,05 € 15.10.2020 07.10.2020 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
2020500189 2020 vypracovanie návrhu Zmeny 05/2020 ÚPN obce 408,00 € 15.10.2020 12.10.2020 Ing.arch. Eva Krupová
2020500188 2020 stravné lístky 504,00 € 15.10.2020 29.09.2020 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
2020500187 2020 pomôcky pre predškolákov 125,10 € 15.10.2020 23.09.2020 Nomiland, s.r.o.
2020500186 2020 pomôcky pre predškolákov 210,70 € 15.10.2020 23.09.2020 Nomiland, s.r.o.
2020500185 2020 kalibrácia meradiel 137,40 € 15.10.2020 15.10.2020 Slovenská legálna metrológia, n.o.
2020500184 2020 školské ovocie 17,90 € 30.09.2020 21.09.2020 Plantex s.r.o.
2020500183 2020 služby mobilnej siete 10,00 € 30.09.2020 25.09.2020 Orange Slovensko, a.s
2020500182 2020 služby mobilnej siete 51,40 € 30.09.2020 25.09.2020 Orange Slovensko, a.s
2020500181 2020 stôl do MŠ 260,00 € 30.09.2020 21.09.2020 Nomiland, s.r.o.
2020500180 2020 služby mobilnej siete 18,00 € 30.09.2020 21.09.2020 Slovak Telekom, a.s.