Samospráva

Volebné obdobie 2018 - 2022

Na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili dňa 10. novembra 2018, boli zvolení:

Starosta obce

 • Mgr. Juraj Rábara

Poslanci OZ

 • Pavol Solár
 • Jozef Lávečka
 • Maroš Vávro
 • JUDr. Michal Jurovčík
 • Eduard Rábara

 

V r.2018 bola účasť voličov na voľbách do orgánov samosprávy obce Lošonec 50,22%.

 

 

Volebné obdobie 2014 - 2018

 

 

Na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili dňa 15. novembra 2014, boli zvolení:

Starosta obce

 • Mgr. Juraj Rábara

Poslanci OZ

 • František Buchanec
 • Miroslav Jurovatý
 • Mgr. Michal Jurovčík (od 22.3.2016)
 • Bernardína Severíniová (od 16.9.2015)
 • Eliška Štibraná (od 10.4.2017)

 

 • Martin Horváth (do 26.8.2015)
 • Róbert Hrádela (do 27.3.2017)
 • Mgr. Mária  Krátka (do 10.3.2016)

V r.2014 bola účasť voličov na voľbách do orgánov samosprávy obce Lošonec 66,88 %.

 

Predchádzajúce zastupiteľstvá

Volebné obdobie 2010 - 2014

Na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili dňa 27. novembra 2010, boli zvolení:

Starosta obce: Emil Štibraný

Poslanci OZ: Ivona Romančíková, Martin Horváth, Ing. František Okruhlica, Miroslav Sloboda, Maroš Vavro

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Jana Púchla

V r. 2010 bola účasť voličov na voľbách do orgánov samosprávy obce Lošonec 73,7 %.

 

Volebné obdobie 2006 – 2010

Starostka obce: Mária Nováková

Poslanci OZ: František Buchanec, Ing. Drahoslava Hambálková, Vladimír Hrebíček, Viliam Chrvala, Rudolf Lávečka, Norbert Mesíček, Maroš Vavro


Volebné obdobie 2003 – 2006

Starosta obce: Emil Štibraný

Poslanci OZ: Maroš Vavro, Pavol Hacaj, Ing. Pavel Vozár, PhD., Viliam Chrvala, Daniel Bednár, Mgr. Emil Štibraný, Jozef Adamec

 

Volebné obdobie 1999 – 2002

Starosta obce: Peter Kern

Poslanci OZ: Maroš Vavro, Vilma Bednárová, Edita Horváthová, Dušan Hypík, Jozef Jurovatý, Rudolf Lávečka, Ivan Nídel, Milan Polák, Ivona Romančíková

 

Volebné obdobie 1995 – 1998

Starosta obce: Peter Kern

Poslanci OZ: Augustín Saloň, Dušan Hypík, Vladimír Janáč, Jozef Jurovatý, Silvester Kosák, Rudolf Lávečka, Ivan Nídel, Milan Polák, Štefan Solár

 

Volebné obdobie 1991 – 1994

Starosta obce: Peter Kern

Poslanci OZ: Vilma Bednárová, Ivan Nídel, Imrich Vanek, Viliam Psica, Augustín Saloň,  Ignác Hornák, Štefan Solár, Pavol Hacaj

 

Staršie volebné obdobia

Obec Lošonec sa osamostatnila od Smoleníc v r. 1990, takže prvé voľby do samosprávy sa konali v r. 1990. Zoznamy obecných funkcionárov a poslancov za roky 1949 - 1957 sú uvedené v kronike obce.

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk