Úradná tabuľa

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Obec Lošonec v  zastúpení starostom obce Lošonec Mgr. Jurajom Rábarom zverejňuje v zmysle § 4 ods 6 zákona 329/2018 Z.z., úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá je za rok 2019: 11,74 %.

 

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku odpadov v euro t-1:

24 €. 

 

Voľby do NR SR 2020 - hlasovanie do prenosnej volebnej schránky 29.2.2020

V zmysle § 24 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Voliči v obci Lošonec, ktorí sa najmä zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29. februára 2020, môžu svoj záujem hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky oznámiť na Obecný úrad v Lošonci počas úradných hodín telefonicky na tel. č. 033/5586460, e-mailom na adresu losonec@gmail.com, osobne alebo prostredníctvom inej osoby.

V deň konania volieb (29.2.2020) môžu voliči o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky požiadať okrskovú volebnú komisiu v Lošonci na tel. č. 033/5586460 od 7.00 hod. do 12.00 hod.

 
Všetky informácie k voľbám do NR SR 2020 nájdete na nasledovnom linku:

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk