Úradná tabuľa

Verejná vyhláška z pozemkového a lesného odboru

Oprava nesprávneho písomného vyhotovenia rozhodnutia č.OU-TT-PLO-2019000171 zo dňa 28.01.2019 o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Jednoduchých pozemkových úprav v k .ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky.

Attachments:
Download this file (sken_2832019_0001.pdf)Verejná vyhláška1053 kB

Voľby do Európskeho parlamentu - zverejnenie emailovej adresy

Voľby do Európskeho parlamentu

ZVEREJNENIE EMAILOVEJ ADRESY

 

V súlade s § 79 ods. 3 zákona a podľa § 46 ods. 4 NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25. mája 2019, zverejňujeme emailovú adresu:

losonec@gmail.com

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk